Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αμαλιάδα, 4 Οκτωβρίου 2011

Αγαπητοί Γονείς- Κηδεμόνες,

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2011-2012 ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά, κάθε πρόοδο και προκοπή στα παιδιά μας. Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ορισμένα θέματα που εκτιμούμε πως προωθούν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου και συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος κατανόησης και συνεργασίας όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

Ωράριο λειτουργίας σχολείου- ασφάλεια μαθητών: Η υποδοχή των μαθητών γίνεται κατά το διάστημα 8.00-8.10. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών, ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία του προγράμματος. Για λόγους ασφάλειας η είσοδος του σχολείου θα κλειδώνεται μετά την πρωινή προσευχή. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε ημέρας οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους έξω από την είσοδο του αύλειου χώρου. Η είσοδος γονέων στην αυλή κατά την ώρα αυτή δυσχεραίνει την επιτήρηση των μαθητών. Αν χρειάζεται να εισέλθετε στο σχολείο, περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποχώρηση των μαθητών. Παρακαλούμε ο χώρος μπροστά από την είσοδο να είναι ελεύθερος από σταθμευμένα οχήματα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής έξοδος των μαθητών. Αποχώρηση μαθητή πριν την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος επιτρέπεται μόνο συνοδεία του γονέα/ κηδεμόνα του και κατόπιν ενημέρωσης του δασκάλου της τάξης και του διευθυντή του σχολείου.

Ειδικότερα για τους μαθητές του Ολοήμερου η αποχώρησή τους  μπορεί να γίνει:

·         Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος στις 16.15

·         Κατά το χρονικό διάστημα 15.30-15.40, εφόσον κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη στο σχολείο.

Πλέον των απαραίτητων διδακτικών εγχειριδίων και υλικών γραφής, οι μαθητές να μη φέρουν μαζί τους από το σπίτι παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα ή αντικείμενα αξίας, όπως και μεγάλα χρηματικά ποσά, πέραν όσων προτίθενται να αξιοποιήσουν προς αγορά ειδών από το κυλικείο.

Επικοινωνία- διοικητικά θέματα: Η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου γίνεται σε καθορισμένες ώρες που σας γνωστοποιούνται από τους ίδιους. Η ώρα του διαλείμματος δεν ενδείκνυται για το σκοπό αυτό, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν άλλα καθήκοντα (επιτήρηση μαθητών, συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου κ.λπ.). Για κάθε έκτακτη περίσταση προτιμήστε την τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο και τον καθορισμό σχετικής συνάντησης. Προς διευκόλυνσή σας για την έκδοση και χορήγηση διοικητικών εγγράφων (πιστοποιητικά μαθητών, βεβαιώσεις κ.λπ.) μπορείτε να τα αιτήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail @4dim-amaliad.ilei.sch.gr) ή φαξ (26220-38192) ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (26220-28687), ώστε να εκδίδονται άμεσα και να σας χορηγούνται χωρίς καθυστέρηση.

Κατ΄οίκον προετοιμασία- ωρολόγια προγράμματα: Με την ολοκλήρωση της καθημερινής μελέτης και των κατ΄ οίκον εργασιών συνίσταται ο έλεγχος του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των μαθητών, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η ύπαρξη των απαραίτητων σχολικών βιβλίων και τετραδίων της ημέρας αφετέρου να αποτρέπεται η άσκοπη μεταφορά βάρους στη μαθητική τσάντα. Σχετικά με το θέμα της σχολικής τσάντας μπορείτε να διαβάσετε ειδικό κείμενο στον ιστοχώρο του σχολείου, στην καρτέλα «Παιδί και ασφάλεια». Για το διάστημα που απαιτείται μέχρι τη στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων θα ακολουθείται τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το Ολοήμερο Τμήμα λειτουργεί κανονικά.

Για το επίκαιρο πρόβλημα της έλλειψης σχολικών βιβλίων, το σχολείο σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, θα προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (οικονομική δυνατότητα, άνιση πρόσβαση των μαθητών στο σπίτι τους σε ηλεκτρονικά μέσα μάθησης, περιορισμένη διαθεσιμότητα εποπτικών μέσων στο σχολείο) και επιδιώκοντας τον όσο το δυνατόν λειτουργικότερο χειρισμό του θέματος. Για το θέμα αυτό θα ενημερώνεστε αναλυτικότερα σε συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Ένα από τα 99 σχολεία σε όλη τη χώρα, στα οποία θα εφαρμοστούν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, είναι και το δικό μας. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών εφαρμόζονται για πρώτη φορά πιλοτικά, τη φετινή σχολική χρονιά (2011- 2012), σε 185 (21 Νηπιαγωγεία, 99 Δημοτικά και 68 Γυμνάσια) σχολεία σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να μελετηθεί η εφαρμογή τους και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές, όπου κριθεί αναγκαίο.  Έχει δρομολογηθεί ήδη η έναρξη της επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης στα νέα Προγράμματα και θα ακολουθήσει επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να τα διδάξουν. Στηρίζονται σε παιδαγωγικά σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους (μαθησιακή τροχιά, διαθεματικές δραστηριότητες κ.α.) και προωθούν τις ιδέες της διεπιστημονικότητας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα ειλικρινούς επικοινωνίας σχολείου- οικογένειας. Από την πλευρά μας, είμαστε πάντα πρόθυμοι και στη διάθεσή σας να ενημερώσουμε, να συζητήσουμε, να βοηθήσουμε με τις γνώσεις και την πείρα μας σε όποιο πρόβλημα προκύψει (μάθησης ή συμπεριφοράς).

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να επισκέπτεστε τον νέο ιστοχώρο του σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://4dimotikoamaliadas.blogspot.com

Με την προσδοκία ειλικρινούς και ουσιαστικής επικοινωνίας

Ο Διευθυντής του Σχολείου              
Κοκκόσης Πέτρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου