Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου Πιλοτικού Δημοτικού Σχολείου 4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας


Α. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07:00-07:15
07:15-08:00
15'
45'
Υποδοχή μαθητών
Πρωινή προαιρετική ζώνη
08:00-08:10
10'
Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40
90'
1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00
20'
Διάλειμμα
10:00-11:30
90'
2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45
15'
Διάλειμμα
11:45-12:25
40'
5η διδακτική ώρα
12:25-12:35
10'
Διάλειμμα
12:35-13-15
40'
6η διδακτική ώρα
13:15-13:25
10'
Διάλειμμα
13:25-14:00
35'
7η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
14:00-14:05
5'
Διάλειμμα
Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού
προγράμματος
14:05-14:40
35'
Φαγητό – χαλάρωση
14:40-14:50
10'
Διάλειμμα
14:50-15:30
40'
8η διδακτική ώρα
15:30-15:40
10'
Διάλειμμα
15:40-16:15
35
9η διδακτική ώρα
Λήξη ολοήμερου προγράμματος

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.


Β. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
            Tο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ενενήντα εννέα (99) Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων, το οποίο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2011-2012, οργανώνεται σε διδακτικο/μαθησιακά πεδία, ως εξής:
1. Eλληνική Γλώσσα και Ξένες Γλώσσες
2. Μαθηματικά
3. Φυσικές Επιστήμες
4. Θρησκευτικά
5. Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας / Ιστορία
6. Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
7. Πολιτισμός
8. Φυσική Αγωγή
9. Βιωματικές Δράσεις (Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή)
       Τα διδακτικο/μαθησιακά πεδία με τα σύστοιχα διδακτο/μαθησιακά αντικείμενα αποτυπώνονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διδακτικο/ μαθησιακά πεδία

Διδακτικο/ μαθησιακά αντικείμενα
Τάξεις
Α'
Β'
Γ'
Δ'
Ε'
ΣΤ'
1. Ελληνική γλώσσα
Νεοελληνική   Γλώσσα
9
9
7
7
6
6
Λογοτεχνία /
Φιλαναγνωσία
1
1
1
1
1
1
2. Μαθηματικά

5
5
4
4
4
4
3. Θρησκευτικά

-
-
2
2
2
2

4. Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία
-
-
2
2
2
2
Μελέτη του Περιβάλλοντος (κοινωνική διάσταση)
2/4
2/4
1,5/3
1,5/3
-
-
5. Φυσικές Επιστήμες
Μελέτη του Περιβάλλοντος
2/4
2/4
1,5/3
1,5/3
-
-
ΦΥΣΙΚΑ: «Ερευνώ και Ανακαλύπτω»
-
-
-
-
3
3
Γεωγραφία
-
-
-
-
2
2

6. Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
2
2
4
4
4
4
2η Ξένη Γλώσσα
-
-
-
-
2
2
7. Φυσική Αγωγή / Σωματική Υγεία8. Βιωματικές Δράσεις


Φυσική Αγωγή / Σωματική Υγεία - Υγιεινή
4
4
4
4
2
2
Σχολική και Κοινωνική Ζωή
2
2
1,5
1,5
1
1
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ)
2
2
1,5
1,5
-
-
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
-
-
-
-
1
1
9.Πολιτισμός/
Δραστηριότητες Τέχνης
Μουσική
2
2
1
1
1
1
Εικαστικά
2
2
1
1
1
1
Θεατρική Αγωγή
1
1
1
1
1
1
10. ΤΠΕ

1
1
2
2
2
2
Σύνολο

35
35
35
35
35
35

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου