Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012


Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη για το έτος 2012-13

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α’ τάξη για το σχολ. έτος 2012-13 θα πραγματοποιηθούν από 1-21 Ιουνίου 2012.

Ποιους μαθητές αφορά;
Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2012-2013 εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2006 έως 31-12-2006
Πότε γίνονται οι εγγραφές;
Από 1 έως και 21 Ιουνίου 2012 κατά τις ώρες 12.00- 14.00
Ποιος κάνει την εγγραφή;
Την εγγραφή του μαθητή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.
Πληροφορίες
Από το Διευθυντή ή τoν Yποδιευθυντή  του Σχολείου τηλεφωνικά στο 26220-28687.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση - Θα την προμηθευτείτε από το σχολείο
Πιστοποιητικό γέννησης .
Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια – Το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης- Υπάρχει σχετικό έντυπο στο τέλος του γαλάζιου βιβλιαρίου υγείας του μαθητή. Μπορεί να κατατεθεί ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012
Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης- Από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη οφθαλμίατρο. Μπορεί να κατατεθεί ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012
Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης- Από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη καρδιολόγο. Τα παιδιά μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα συνίσταται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο. Μπορεί να κατατεθεί ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012
Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας- Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως: συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου, φορολογική δήλωση, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ.
Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου- Χορηγείται από το νηπιαγωγείο. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης, οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναφέροντας τους λόγους μη φοίτησης και ο μαθητής εγγράφεται κατόπιν σχετικής έγκρισης.
Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο διαβατηρίου επίσημα μεταφρασμένα- Για τους αλλοδαπούς μαθητέςΑτομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ)
Το Α.Δ.Υ. δεν είναι απαραίτητο κατά τη διαδικασία της εγγραφής,
ωστόσο απαιτείται για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα
της Φυσικής Αγωγής. Προς διευκόλυνση των γονέων μπορεί να
συμπληρωθεί ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Συμπληρώνεται από ιατρούς Κέντρων Υγείας
ή Κρατικών Νοσοκομείων ή Ασφαλιστικών Φορέων των
γονέων/κηδεμόνων ή ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής,
 Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής. Η παραπομπή των παιδιών
σε εξειδικευμένο γιατρό θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις
που κρίνεται απαραίτητη. Για τους ανασφάλιστους
Έλληνες και ανασφάλιστους Αλλοδαπούς και στις
περιπτώσεις που οι γονείς ή οι κηδεμόνες αδυνατούν
για οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν το Α. Δ. Υ.
ο διευθυντής της σχολικής μονάδα, ύστερα από έγγραφη
 και σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα, παραπέμπει
το μαθητή ή τη μαθήτρια στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας
ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για δωρεάν συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.
Τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΠΥ με τη φροντίδα
των γονέων ή κηδεμόνων τους, μπορούν να προσέρχονται
 στους ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων των Μονάδων
 Υγείας (μέσω του συστήματος τηλεφωνικών ραντεβού – 184)
 και στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό για
δωρεάν εξέταση, συμπλήρωση του Α.Δ.Υ. και χορήγηση
των αναγκαίων βεβαιώσεων υγείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου