Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014Σχολές Γονέων - Αίτηση συμμετοχής
Στο σχολείο μας πρόκειται να λειτουργήσει Σχολή Γονέων. 
Στηρίζουμε τους  γονείς  ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Προσφέρουμε  στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Αναλυτικότερα, στοχεύουμε  στο  :
Να Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
Να προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους
Να αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί η συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
Να αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
Να ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
Να ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους ανάλογα με την ηλικία τους
Να γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
Να γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
Να βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
Να παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
Να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με αναπηρίες
Οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους συμπληρώνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου