Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2017-2018

Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄τάξης θα ξεκινήσουν στις 2 Μαΐου  και θα τελειώσουν στις 19 Μαΐου.
Οι εγγραφές θα γίνουν σε κάθε σχολείο ,στη σχολική περιφέρεια του οποίου  ανήκουν οι μαθητές.
Εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2011
Τα απαιτούμενα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά είναι
1.    Πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από το σχολείο).      
2. Απόδειξη ΔΕΗ ή συμβόλαιο κατοικίας για πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας.
3.  Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου  στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4.    Ατομικό Δελτίο υγείας  του μαθητή.
5.    Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
6.    Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα για ασφαλή αποχώρηση του μαθητή.
Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό γέννησης.
Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας ΠΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου